понеделник, 9 март 2015 г.

Разкрития за фалшифицирането на българската история

Панславизмът измества истинската история на българите. В тази част от поредицата ни ще ви покажем началото на панславизма.

Набива се на очи опитът за игра на думи на авторите на славянската идея и търсенето на популярно внушение: славяни - слава.

За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в  политическа употреба през 1593 г. - дотогава „slavi” е всъщност „sclavi" - във византийските извори.

Прозвището СКЛАВИ се е използвало от византийските църковници-хронисти в смисъл на “роби” или “нечестивци” - так са наричали не-изповядващите официалната християнска вяра - арианите.

/Става дума за "полуарианите" - така в Цариград и Рим наричат Българската църква./

Според възрожденеца Марин Дринов и д-р Ганчо Ценов, славяните са всъщност траки. На подобно мнение е и изследователя Йордан Табов. Интересено е, че антропологическите черти на т. нар. “славяни” и траките са смайващо еднакви. Изследователите са на мнение, че след покоряването им от Рим, траките започват да бъдат наричани и “склави”, а част от тракийските племена се изтеглят на север и след векове нахлуват обратно на Балканския полуостров, вече назовавани “склави”  и “нечестивци” от църковниците-хронисти.

 Окончателно „славянската” идея се формира  под перото на абата дон Мавро Орбини от Пиза - родом хърватин от Дубровник. През 1601 г. той написва по поръчка книгата „Царството на славяните” - с безкрайно заглавие: „Царството на славяните, днес неправилно наричани скиавони (роби)...” и още в заглавието „... и преди всичко се гледат успехите на царете, които някога са властвали в Далмация, Хърватско, Босна, Сърбия, Рашка и България”.

На българите е отредено последно място. Орбини приема сборника с гербове на адмирал Охмучевич за автентичен (?!) и от него взима гербовете на „словените” владетели на „южнославянските държави”.

Така е отпечатан и гербът на българите от епохата на държавната им независимост – медальон с коронован изправен лъв. Малко по-късно сърби, руси и албанци присвояват българския  двуглав орел  като свой царствен герб.

Орбини помества и “осъвременени” рисунки на това как според неговата визия са изглеждали славните славянски войни.

В следващите статии в Bgpravda ще Ви покажем истинската българска история.

Няма коментари:

Публикуване на коментар